Studentët e drejtimeve:

  • Bachelor në Inxhinieri Informatike
  • Master i Shkencave në Inxhinieri Informatike
  • Master Profesional në Inxhinieri Informatike

 Njoftohen se:

 

Kontrolli i dytë i diplomës do të zhvillohet më 12-16 Qershor 2023, online.

Kontrolli i tretë do  të zhvillohet në Korrik. 

Çdo student për të realizuar kontrollin e dytë duhet:

  • Të ketë kryer kontrollin e parë;
  • Studenti duhet të paraqesë të miratuar nga udhëheqësi (firmosur nga studenti dhe udhëheqësi) rreth 40-60% të punimit të diplomës dhe 3 faqet e para të plotësuara (https://old.fti.edu.al/pages/122);
  • Faqet e para, firmosur nga studenti dhe udhëheqësi, të skanohet (fotografohet);
  • Ta dorëzojë materialin (3 faqet e para + pjesa teorike) për të cilin ka marrë konfirmimin e udhëheqësit deri më date 16 Qershor  2023 duke e ngarkuar në faqen web (*) . Kjo formë do të bëhet aktive në 12 Qershor .
  • (https://forms.office.com/e/yM6Zh7jrcM);