Në datat 7-9 Qershor 2023, Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit dhe Universiteti i Genovës organizojne shkollën verore “1st Albanian – Italian Summer School in Systems Engineering” për studentet Bachelor viti III në programet e studimit Inxhinieri Elektronike dhe Inxhinieri
Informatike.

Programin e shkollës verore e gjeni ne linkun.