Mbrojtja e praktikave për studentët e Ciklit të parë Bachelor në drejtimet Inxhinieri Elektronike dhe Inxhinieri Telekomunikacioni do të zhvillohet në datën 27 Qershor ora 9:00.