Workshop

Në kuadër të projektit:

 

Transmetimet audiovizive digjitale në epokën e transmetimeve me brez të gjerë 5G në Shqipëri: Teknika, teknologji, politika dhe rekomandime inovative për përdorimin efikas të spektrit”,

 

Finacuar nga:

 

Ditën e enjte, datë 20.07.2023 , ora 13:00, në ambientet e FTI-së do të mbahet workshop që trajton tematikat e zhvillimeve audiovizive në epokën digjitale.