Studentët:

  • Bachelor në Inxhinieri Informatike

Njoftohen se:

 

Mbrojtja e diplomës do të kryhet në datën 18 Korrik 2023 ora 9:00, salla  211 , 213 , 214.

 

Studentët:

  • Master i Shkencave në Inxhinieri Informatike
  • Master Profesional në Inxhinieri Informatike

 

Njoftohen se

Mbrojtja e diplomës do të kryhet në datën 17 Korrik 2023, ora 10:30, salla  211 , 214.

 

Suksese!