Njoftohen të gjithë studentët e Fakultetit të Teknologjisë së Informacionit, se afati i fundit për kryerjen e tarifës vjetore të shkollimit për vitin akademik 2022-2023, është deri më datë 6 Shtator 2023.

Për çdo pyetje ose paqartësi mund të paraqiteni pranë degës së financës në orarin 12:00-14:00.