Studentët e drejtimeve:

  • Bachelor në Inxhinieri Informatike
  • Master i Shkencave në Inxhinieri Informatike
  • Master Profesional në Inxhinieri Informatike

 

Njoftohen se:

 

Kontrolli i dytë i diplomës do të zhvillohet më 06-11 Shtator 2023, online.

 

Kontrolli i tretë do  të zhvillohet në 28 Shtator. 

 

Çdo student për të realizuar kontrollin e dytë duhet:

  • Të ketë kryer kontrollin e parë;
  • Studenti duhet të paraqesë të miratuar nga udhëheqësi (firmosur nga studenti dhe udhëheqësi) rreth 40-60% të punimit të diplomës dhe 3 faqet e para të plotësuara (https://old.fti.edu.al/pages/122);
  • Faqet e para, firmosur nga studenti dhe udhëheqësi, të skanohet (fotografohet);
  • Ta dorëzojë materialin (3 faqet e para + pjesa teorike) për të cilin ka marrë konfirmimin e udhëheqësit deri më date 11 Shtator 2023 duke e ngarkuar në faqen web (*) .(https://forms.office.com/e/gC3eXfecit);

 

 Suksese!