Departamenti i Elektronikës dhe Telekomunikacionit

NJOFTIM

 

Mbrojtja e praktikave, sezoni i vjeshtës 2023

Studentët e drejtimeve bachelor dhe master, mbrojtja e praktikave do të zhvillohet më datë 22 Shtator 2023, ora 09:00.

  • Bachelor në Inxhinieri Elektronike
  • Bachelor në Inxhinieri Telekomunikacioni
  • Master i Shkencave në Inxhinieri Elektronike
  • Master i Shkencave në Inxhinieri Telekomunikacioni
  • Master Profesional në Teknologji Informacioni

 

Shënim!

Studentët duhet të sjellin relacionin e praktikës si dhe vërtetimin nga kompania ku kanë zhvilluar praktikën dhe ta dorëzojnë tek salla 304 deri më datë 21 Shtator 2023

Suksese!

Departamenti i Elektronikës dhe Telekomunikacionit