Të dashur studentë që jeni të interesuar për ndjekjen e studimeve Master në Fakultetin e Teknologjisë së Informacionit,

Ju informojmë se do të zhvillojmë 2 takime informuese mbi programet Master që FTI ofron, gjatë kësaj jave në vijim:

E martë, datë 19.09.2023, ora 17:00 – 18:00 salla 303, studentët Inxhinieri Elektronike, Telekomunikacion dhe studentët që kanë kryer studimet jashtë FTI.

E enjte, datë 21.09.2023, ora 10:00, salla 303, studentët Inxhinieri Informatike dhe kush nuk ka mundësi të paraqitet në takimin e datës 19.

Jeni të mirëpritur për cdo pyetje/paqartësi lidhur me aplikimin dhe përmbajtjen e secilit Master.

Suksese!