Departamenti i Elektronikës dhe Telekomunikacionit

NJOFTIM

Mbrojta e diplomave, sezoni vjeshtë 2023

Studentët e drejtimeve bachelor, mbrojtja e diplomave do të zhvillohet më datë 02 Tetor 2023, orari do të caktohete në një njoftim të dytë

  • Bachelor Inxhinieri Telekomunikacioni
  • Bachelor Inxhinieri Elektronike

 

Studentët e drejtimeve master, mbrojtja e diplomave do të zhvillohet më datë 06 Tetor 2023, ora 09:00

  • Master i Shkencave në Inxhinieri Elektronike
  • Master i Shkencave në Inxhinieri Telekomunikacioni
  • Master Profesional në Teknologji Informacioni

 

Per çdo udhëzim të mëtejshëm apo paqartësi mbi mbrojtjen dhe kohën e prezantimit, jeni të lutur të komunikoni me udhëheqësin e diplomës..

 

Suksese!

Departamenti i Elektronikës dhe Telekomunikacionit