Komisioni i vlerësimit dhe i përzgjedhjes së kandidatëve fitues për transferim studimesh, program të dytë studimi, bazuar në kriteret e pranimit dhe përzgjedhjes të kandidatëve ka renditur aplikantet.

 

Lista  e renditur e aplikantëve për transferim studimesh në programin e studimit Bachelor në Inxhinieri Informatike.

Lista  e renditur e aplikantëve për transferim studimesh në programin e studimit Bachelor në Inxhinieri Elektronike.

Lista  e renditur e aplikantëve për transferim studimesh në programin e studimit Bachelor në Inxhinieri Telekomunikacioni.

Lista  e renditur e aplikantëve për transferim studimesh për program te dytë studimi në Bachelor në Inxhinieri Telekomunikacioni.