Ditën e Hënë, datë 2 Tetor 2023, organizohet takimi i mirëpritjes me studentet e vitit të parë Bachelor në FTI.

Takimi me studentet e drejtimit Inxhinieri Elektronike do të zhvillohet në orën 8:00, kati i dytë, salla 205.

Takimi me studentet e drejtimit Inxhinieri Telekomunikacioni do të zhvillohet në orën 8:30, kati i dytë, salla 205.

Takimi me studentet e drejtimit Inxhinieri Informatike do të zhvillohet në orën 9:00, kati i dytë, salla 205.