Studentët:

  • Bachelor në Inxhinieri Informatike

Njoftohen se:

Mbrojtja e diplomës do të bëhet në datën 2 Tetor  2023, ora 10:00, salla 211, 214. 

 

* Studentet duhet te paraqiten ne orarin e percaktuar. 

 

Suksese!