Studentët e drejtimeve:

Master i Shkencave në Inxhinieri Informatike

Master Profesional në Inxhinieri Informatike

 

Njoftohen se:

 

Mbrojtja e diplomës do të kryhet në datën 6 Tetor 2023 , ora 9:00, salla 213,214. 

 

* Studentët e Masterit Shkencor duhet të dorëzojnë certifikatën e mbrojtjes së gjuhës së huaj në mënyrë që të kryejnë mbrojtjen e  diplomës .

 

Suksese!