Në vijim të proçesit të pranimeve në Universitete, pas raundit te dyte, për kuotat e paplotësuara regjistrimet do të kryhen prane Sekretarive Mësimore në datat 15-17 Tetor 2023.

Vijohet me regjistrimet sipas renditjes së pikëve.

 

Lista e renditur e aplikantëve në Fakultetin e Teknologjisë së Informacionit, Universiteti Politeknik i Tiranës,  Bachelor në Inxhinieri Elektronike.

 

Lista e renditur e aplikantëve në Fakultetin e Teknologjisë së Informacionit, Universiteti Politeknik i Tiranës,  Bachelor në Inxhinieri Informatike.

 

Lista e renditur e aplikantëve në Fakultetin e Teknologjisë së Informacionit, Universiteti Politeknik i Tiranës,  Bachelor në Inxhinieri Telekomunikacioni.