Lista e renditur e kandidatëve Master i Shkencave në Inteligjencë Artificiale dhe Optimizim, Double Diplomë e përbashkët me UTC, për vitin akademik 2023-2024.

 

Lista e renditur e kandidatëve Master i Shkencave në Inxhinieri Informatike, për vitin akademik 2023-2024.

 

Lista e renditur e kandidatëve Master i Shkencave në Inxhinieri Elektronike, për vitin akademik 2023-2024.

 

Lista e renditur e kandidatëve Master i Shkencave në Inxhinieri Telekomunikacioni, për vitin akademik 2023-2024.

 

Lista e renditur e kandidatëve Master Profesional në Teknologji Informacioni, për vitin akademik 2023-2024.

 

Lista e renditur e kandidatëve Master Profesional në Inxhinieri Software, për vitin akademik 2023-2024.