PËR DOKUMENTACIONIN QË DUHET TË DORËZOJNË KATEGORITË E STUDENTËVE TË CIKLIT TË  DYTË TË STUDIMEVE  ( MASTER SHKENCOR DHE MASTER PROFESIONAL) QË PLOTËSOJNË KRITERET PËR ULJE TË TARIFËS VJETORE TË STUDIMEVE

 

Bazuar në V.K.M Nr. 780, dt. 26.12.2018, dokumentacioni që duhet të dorëzojnë studentët e kategorive sociale në ciklin e dytë ( Master Shkencor dhe Master Profesional) për të përfituar ulje të tarifës vjetore të studimit mund t’a shkarkoni duke klikuar këtu.