Në FTI, ditën  e premte, datë 20.10.2023, salla 307, organizohet workshop-i në  kuadër të projektit “Implementimi i teknikave të “Photogrammetry Stereo” për rindërtimin 3D të objekteve dhe optimizimi i tyre”.

 

Projekti është financuar nga AKKSHI.