Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit në bashkëpunim me Akademinë e Shkencave të Shqipërisë ju fton të merrni pjesë në Konferencën e dytë ndërkombëtare ICITEE’23 në datat 15-16 Dhjetor 2023.

Në konferencë, me pjesëmarjen e profesorëve të huaj dhe ekspertë nga kompanitë IT në vend, do të prezantohen arritjet me të fundit në fushën e Teknologjisë së Informacionit.

Bashkëngjitur është programi dhe guida e konferencës.

 

Për më shumë informacion klikoni në linkun e konferencës https://iciteeconf.al/