Lista paraprake e kandidatëve fitues në shkollën e Doktoratës “Teknologjitë e Informacionit dhe Komunikimit”… kliko ketu