Afati i aplikimit për Double Diplomë në FTI është nga data 24 Janar 2024 deri më 14 Shkurt 2024

Studentët e FTI-së që ndjekin programet e studimit  Master i Shkencave në Inxhinieri Informatike dhe Master i Shkencave në Inxhinieri Elektronike, mund të vijojnë studimet për Double Diplomë në FTI me UNIGE (Universiteti i Genova, Itali) dhe UTC (Universiteti Teknologjik, Compiegne, Francë).

Afati i apikimit është nga data 24 Janar 2024 deri më 14 Shkurt  2024. 

Aplikimet bëhen pranë Sekretarisë Mësimore.