Leksion i hapur nga Mr. Dror Gill, Generative AI evangelist, Tech & Engineering, EMMY award winner

Në datën 22 shkurt, ora 10:00, salla 303 do të mirëpresim z. Dror Gill, një ekspert prej tre dekadash të teknologjisë në përgjithësi dhe AI në veçanti. Krahas bashkëshpikjes së 37 markave të patentuara, z. Gill është edhe fitues i çmimit Emmy në teknologji. Ai është njohur me zhvillimet më të fundit të AI në Shqipëri, dhe ka shprehur entuziazëm. Krahas takimeve me zyrtarë të lartë shtetërorë në vend, kemi menduar që z. Gill të japë dhe një leksion mbi AI për studentët e arsimit të lartë.
Duke njohur zhvillimet e fundit në UPT, si dhe programin më të fundit Master që FTI ofron, në Inteligjencë Artificiale dhe Optimizim, shprehim dëshirën që z. Gill të ofrojë një leksion të shkurtër në fakultetin tonë.
Leksioni është i hapur për të gjithë studentët e FTI-së.