Njoftohen studentet per mbrojtjen e praktikes dhe diplomes.

Studentët e drejtimeve:

  • Bachelor në Inxhinieri Informatike
  • Master i Shkencave në Inxhinieri Informatike
  • Master Profesional në Inxhinieri Informatike

Njoftohen se:

Mbrojtja e Diplomës dhe Praktikës do të zhvillohet më 1 Mars 2024, ora 9:00, salla 211,214.

Suksese!