Datat e mbrojtjes së praktikës mësimore dhe diplomës për studentët Bachelor dhe Master në drejtimet Inxhinieri Telekomunikacioni dhe Elektronike.

  • Mbrojtja e praktikës mësimore për studentet Bachelor dhe Master në drejtimet Inxhinieri Elektronike dhe Telekomunikacioni bëhet në datën 27.02.2024 ora 9:00.
  • Mbrojtja e diplomës për studentet Bachelor dhe Master në drejtimet Inxhinieri Elektronike dhe Telekomunikacioni bëhet në datën 28.02.2024 ora 9:00.