Njoftohen studentet e Inxhinierise Informatike per orarin e mbrojtjes se Diplomes dhe Praktikes.

Studentët e drejtimit Bachelor në Inxhinieri Informatike njoftohen se mbrojtja e Diplomës dhe Praktikës do të zhvillohet më 1 Mars 2024, ora 9:00, salla 211,213.

Studentët e drejtimit Master Profesional në Inxhinieri Informatike njoftohen se mbrojtja e Diplomës dhe Praktikës do të zhvillohet më 1 Mars 2024, ora 10:00, salla 214.

Studentët e drejtimit Master I Shkencave në Inxhinieri Informatike (Grupi i parë) njoftohen se mbrojtja e Diplomës dhe Praktikës do të zhvillohet më 1 Mars 2024, ora 10:00, salla 214.

Studentët e drejtimit Master I Shkencave në Inxhinieri Informatike (Grupi i dytë) njoftohen se mbrojtja e Diplomës dhe Praktikës do të zhvillohet më 4 Mars 2024, ora 10:00, salla 214.

 * Njoftimi për ndarjen e grupeve në Masterin e Shkencave do t’ju komunikohet me email. 

Suksese!