Njoftohen studentët e Inxhinierisë Informatike për kontrollin e parë të Diplomës.

Studentët e drejtimeve:

  • Bachelor në Inxhinieri Informatike
  • Master i Shkencave në Inxhinieri Informatike
  • Master Profesional në Inxhinieri Informatike

 

Njoftohen se:

Kontrolli i parë i diplomës do të zhvillohet më 11-18 Mars 2024, online.

Çdo student për të realizuar kontrollin e parë duhet:

  • Të kontaktojë me pedagogun me të cilin ka rënë dakord për të udhëhequr dhe zhvilluar punimin e diplomës (lista e pedagogeve dhe fushave që ofrojnë më poshtë);
  • Të vendosin bashkarisht temën/fushën ku do të punojnë për zhvillimin e punimit të diplomës;
  • Të printojë, firmosë së bashku me udhëheqësin formularin qe e gjeni ketu (pranohet edhe firma elektronike nqs nuk e keni takuar udhëheqësin personalisht deri ne daten 18 )

Formulari i firmosur nga studenti dhe udhëheqësi, të ngarkohet në formën sipas linkut me poshte, deri më datë 18 Mars 2024.

(https://forms.office.com/e/MarWzBRUk3)

(*) Ngarkimi i materialit është i mundur vetëm me kredencialet zyrtare të studentit në domain @fti.edu.al

Lista e pedagogëve të Departamentit të Inxhinierisë  Informatike                            

Pedagogë nga Departamenti Bazat e Informatikes

 * Mund të përzgjidhni edhe pedagogë nga Departamenti i Elektronikes dhe Telekomunikacionit.

 Suksese!