Në datën 24 Prill 2024, në sallën “Silvano Pedrollo” në Rektorat, në godinën kryesore të UPT-së, Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit do të organizojë ceremoninë e diplomimit, për studentët e diplomuar në FTI në vitin akademik 2022-2023. Ceremonia do te zhvillohet ne:

1. Ora 15:00 – 16:00 studentët Bachelor dhe Master në Inxhinieri Telekomunikacioni
2. Ora 16:00 – 17:00 studentet Bachelor dhe Master në Inxhinieri Elektronike
3. Ora 17:00 – 18:00 studentet Bachelor dhe Master në Inxhinieri Informatike

Familjaret e studentëve janë të mirëpritur.

Uniformat mund të tërhiqen një orë përpara ceremonise, në sallën 302.