Njoftohen studentët e Departamentit të Inxhinierisë Informatike për kontrollin e dytë të diplomës.

Studentët e drejtimeve:

  • Bachelor në Inxhinieri Informatike
  • Master i Shkencave në Inxhinieri Informatike
  • Master Profesional në Inxhinieri Informatike

Njoftohen se:

Kontrolli i dytë i diplomës do të zhvillohet më 27 Maj, online.

Çdo student për të realizuar kontrollin e dytë duhet:

Suksese!