Komisioni Zgjedhor i Fakultetit (KZF) – Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)

________________________________________________________________________________

Komisioni Institucional Zgjedhor (KIZ)

Informacionin e detajuar mbi Zgjedhjet 2024 në Universitetin Politeknik të Tiranës e gjeni në faqen e Universitetit në Zgjedhje 2024.

Në linkun: Zgjedhje 2024 do të gjeni të publikuara të gjithë dokumentacionit për kandidim.

Komisioni Zgjedhor i FTI-së ka në përberje 5 anëtarë, ndër ta 1 prej tyre është përfaqesues i studentëve aktual në FTI.