ZGJEDHJE 2024

Komisioni Zgjedhor i Fakultetit (KZF) – Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI) ________________________________________________________________________________ Komisioni Institucional Zgjedhor (KIZ) Informacionin e detajuar mbi Zgjedhjet 2024 në Universitetin Politeknik të Tiranës e gjeni […]

Read more