Departamentet

Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit është krijuar me vendim të qeverisë në dhjetor 2007. Fakulteti përbehet nga Departamenti i Elektronikës dhe Telekomunikacionit, Departamenti i Inxhinierisë Informatike dhe Departamenti i Bazave të Informatikës (ish-QKZHTI Qendra për […]

Read more