Administratori

Znj.Estela Ferko            

e-mail: [email protected]

Universiteti Politeknik i Tiranës
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit

Sheshi Nënë Tereza 1, Tiranë
Telefon: +355.42.278159

Dega e Financës

Znj. Marinela Piero

e-mail: [email protected] 

Universiteti Politeknik i Tiranës
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit

Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159

Kryesekretare 

 Znj. Ina Shkurti


E-mail: [email protected] 

Universiteti Politeknik i Tiranës
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit

Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159