Dekani

Prof. Dr. Elinda Meçe

Universiteti Politeknik i Tiranës
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit

Sheshi Nënë Tereza 1, Tiranë
Telefon: +355.42.278159

 

Zv. Dekani

Prof. Dr. Indrit Enesi

Universiteti Politeknik i Tiranës
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit

Sheshi Nënë Tereza 1, Tiranë
Telefon: +355.42.278159

Zv. Dekani 

Prof. Asoc. Ilir Shinko

Universiteti Politeknik i Tiranës
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit

Sheshi Nënë Tereza 1, Tiranë
Telefon: +355.42.278159