Bachelor në Inxhinieri Telekomunikacioni

PLANI MESIMOR I CIKLIT TE PARE TE STUDIMEVE UNIVERSITARE BACHELOR NE INXHINIERI TELEKOMUNIKACIONI (DET/FTI/UPT)   (I vlefshëm për studentët që rregjistrohen në vitin e parë, në vitin akademik 2022 -2023) […]
Read More

Bachelor Inxhinieri Elektronike

PLANI MESIMOR I CIKLIT TE PARE TE STUDIMEVE UNIVERSITARE BACHELOR NE INXHINIERI ELEKTRONIKE (DET/FTI/UPT) (I vlefshëm për studentët që rregjistrohen në vitin e parë, në vitin akademik 2022 -2023) Kohëzgjatja: […]
Read More

Master Profesional në Teknologji Informacioni

PLANI MESIMOR I CIKLIT TE DYTE TE STUDIMEVE UNIVERSITARE MASTER PROFESIONAL NE TEKNOLOGJI INFORMACIONI (DET/FTI/UPT) (Plani mësimor është i vlefshëm për studentët që rregjistrohen në vitin e parë, në vitin […]
Read More

Master i Shkencave në Inxhinieri Telekomunikacioni

PLANI MESIMOR I CIKLIT TE DYTE TE STUDIMEVE UNIVERSITARE  MASTER I SHKENCAVE NE INXHINIERI TELEKOMUNIKACIONI (DET/FTI/UPT)   (I vlefshëm për studentët që rregjistrohen në vitin e parë, në vitin akademik […]
Read More

Master I Shkencave në Inxhinieri Elektronike

PLANI MESIMOR I CIKLIT TE DYTE TE STUDIMEVE UNIVERSITARE  MASTER I SHKENCAVE NE INXHINIERI ELEKTRONIKE (DET/FTI/UPT)   (I vlefshëm për studentët që rregjistrohen në vitin e parë, në vitin akademik […]
Read More

Doktoratura – DET

PLANI MESIMOR I CIKLIT TE TRETË – DOKTOR I SHKENCAVE Kohëzgjatja: 3 Vite
Read More