Bachelor në Inxhinieri Informatike

PLANI MESIMOR I CIKLIT TE PARE TE STUDIMEVE UNIVERSITARE BACHELOR NE INXHINIERI INFORMATIKE (DII/FTI/UPT) Kohëzgjatja: 3 Vjet, 180 Kredite
Read More

Master Profesional në Inxhinieri Software

PLANI MESIMOR I CIKLIT TE DYTE TE STUDIMEVE UNIVERSITARE MASTER NE INXHINIERI INFORMATIKE (DII/FTI/UPT) Kohëzgjatja: 1 Vit, 60 Kredite
Read More

Master i Shkencave në Inteligjencë Artificiale dhe Optimizim

PLANI MESIMOR I CIKLIT TE DYTE TE STUDIMEVE UNIVERSITARE MASTER NE INXHINIERI INFORMATIKE (DII/FTI/UPT) Kohëzgjatja: 2 Vite, 120 Kredite
Read More

Master i Shkencave në Inxhinieri Informatike

PLANI MESIMOR I CIKLIT TE DYTË TE STUDIMEVE UNIVERSITARE MASTER NE INXHINIERI INFORMATIKE (DII/FTI/UPT) Kohëzgjatja: 2Vite, 120 Kredite
Read More

Master Shkencor AI

Read More

Doktoratura – DII

PLANI MESIMOR I CIKLIT TE TRETË – DOKTOR I SHKENCAVE Kohëzgjatja: 3 Vite
Read More