Grupi Mësimor-Kërkimor i “Arkitektura, Sistemet dhe Rrjeta Kompjuterike”:

Prof.Asoc. Genti Daci                          

Prof.Asoc.Igli Tafa

Dr. Dorian Minarolli          — Kryetar grupi

Dr. Enida Sheme                             

Dr. Ina Papadhopulli                                     

Eduart Spahiu                —  staf ndihmes akademik

Sara Rustemi                 —   staf ndihmes akademik             

Grupi Mësimor-Kërkimor i “Inxhinieri Softi, Gjuhëve të Programimit dhe Bazave të të dhënave”:

Prof.Dr. Elinda Kajo Meçe                         

Dr. Hakik Paci           —  Kryetar grupi                               

Dr. Evis Trandafili                              

Msc. Besjana Muraku

Msc. Kleona Binjaku   

Msc. Alba    Haveriku                     

Flora Karalli             — staf ndihmes akademik

Desara Jata             — staf ndihmes akademik