Kliko këtuKatalogu online – kërkim për libra dhe materiale studimi

Bibloteka e FTI, e ndodhur në katin e parë të korpusit qëndror, ofron mundësinë e regjistrimit për studentët dhe stafin.

Bibloteka ka në vazhdimësi tituj të rinj që mbulojnë fushat respektive të drejtimeve Elektronikë, Informatikë dhe Telekomunikacion.