PLANI MESIMOR I CIKLIT TE PARE TE STUDIMEVE UNIVERSITARE
BACHELOR NE INXHINIERI TELEKOMUNIKACIONI (DET/FTI/UPT)

 

(I vlefshëm për studentët që rregjistrohen në vitin e parë, në vitin akademik 2022 -2023)

 

Kohëzgjatja: 3 Vjet, 180 Kredite