PLANI MESIMOR I CIKLIT TE DYTE TE STUDIMEVE UNIVERSITARE
 MASTER I SHKENCAVE NE INXHINIERI ELEKTRONIKE (DET/FTI/UPT)

 

(I vlefshëm për studentët që rregjistrohen në vitin e parë, në vitin akademik 2022-2023)

 

Kohëzgjatja: 2 Vjet, 120 Kredite