Punime të Doktoraturës

Studenti: Julian Imami

Tema: ALGORITMAT E NDRYSHME TË DIAGRAMËS SË RREZATIMIT TË ANTENAVE ARRAY

Tiranë, më 14.07.2021


Studenti: Loreta Andoni

Tema: TEKNIKA PËR RRITJEN E EFIÇENCËS SË PËRDORIMIT TË FREKUENCAVE NË RRJETET NUMERIKE TË TRANSMETIMEVE AUDIOVIZIVE

Tiranë, më 09.07.2021


Studenti: Ergest Alite

Tema: PROJEKTIMI I NJË SISTEMI SIGURIE PIKË-MË-PIKË DHE KRIJIMI I NJË MEKANIZMI VET-MBROJTËS NË CLOUD COMPUTING

Tiranë, më 09.07.2021


Studenti: Luan Ruçi

Tema: PËRMIRËSIMI I PERFORMANCËS ENERGJITIKE NË TELEFONAT INTELIGJENT.                                                                                                                                                                                                                           Tiranë, më 25.02.2020 


Studenti: Lorena Kodra

Tema: AGJENTË INTELIGJENTË NË SISTEMET PYETJE-PËRGJIGJE VIZUALE DHE DIALOGUN VIZUAL    

Tiranë, më 31.01.2020


Studenti: Astrit Hulaj

Tema: RRITJA E SIGURISË NË KUFIJTË SHTETËROR PËRMES IMPLEMENTIMIT TË RRJETEVE TË OPTIMIZUARA TË SENSORËVE    

                                                                                                                                                                                                  Tiranë, më 19.12.2019


Studenti: Mirjeta Alinci

Tema: NJË SISTEM I SIGURTË NË RRJETAT MOBILE AD-HOC BAZUAR NË FUZZY LOGIC  

                                                                                                                                                                                                  Tiranë, më 31.10.2016


Studenti: Enida Sheme

Tema: OPTIMIZIMI I EFIÇENCËS ENERGJITIKE NË QENDRAT E TË DHËNAVE DUKE PËRDORUR ENERGJITË E RINOVUESHME 

                                                                                                                                                                                                  Tiranë, më 3.10.2016 


Studenti: Ina Papadhopuli

Tema: PËRCAKTIMI I NJË FUNKSIONI VLERËSIMI PËR TESTIMIN E BAZUAR NË KËRKIM TË KLASAVE NË JAVA, I CILI BAZOHET NË GJENDJET E ARRITURA TË OBJEKTIT

                                                                                                                                                                           

Tiranë, më 18.9.2016


Studenti: Marin Aranitasi

Tema: REALIZIMI NJË SHTRESE PERMANENTE NË KERNELIN E SISTEMIT OPERATIV ANDROID E CILA REGJISTRON THIRRJET SISTEM TË APLIKACIONEVE

Tiranë, më 18.12.2015


Studenti: Ezmerina Kotobelli

Tema: ALGORITËM I PËRMIRËSUAR RRUGËZIMI PËR MENAXHIM EFIKAS TË DHËNASH NË WSN

Tiranë, më 18.12.2015


Studenti: Alban Rakipi

Tema: IMPLEMENTIMI DHE TESTIMI I ALGORITMIT TË MONITORIMIT TË INTEGRITETIT TË NAVIGIMIT PËR MARRËSAT SATELITORË

Tiranë, më 23.09.2015


Studenti: Renalda Kushe

Tema: TEKNIKAT E VLERËSIMIT TË MBROJTJES KIBERNETIKE

Tiranë, më 15.07.2015


Studenti: Brunela Karamani
Tema: INFORMATIZIMI I MODELIT PROBABILITAR TË ECURISË DEMOGRAFIKE TË JETËS DHE ANALIZA NËPËRMJET TEKNIKAVE TË DATA MINING NË FUSHËN E SIGURIMIT TË JETËS

Tiranë, më 27.04.2015


Studenti: Bojken Shehu
Tema: NJË SHTRESË EFIÇENTE QË MBRON TË DHËNAT DUKE IDENTIFIKUAR DHE PARANDALUAR SULMET ME INJEKTIM SQL

Tiranë, më 20.04.2015


Studenti: Ilir Shinko
Tema: NJË SKEMË HIBRIDE RIRRUGËZIMI PËR RRJETAT MPLS

Tiranë, më 09.04.2015


Studenti: Ardiana Sula
Tema: SISTEM I BAZUAR NË IOT DHE P2P PËR TË NDIHMUAR FËMIJËT ME AUTIZËM

Tiranë, më 28.01.2015


Studenti: Dashmir Istrefi
Tema: KOMUNIKIMI M2M I PAISJEVE DHE IMPLEMENTIMI I TYRE NË SISTEME TË NDRYSHME

Tiranë, më 14.01.2015


Studenti: Evis Trandafili
Tema: NJË ALGORITËM I RI QË KOMBINON METODA STATISTIKORE DHE METODA TË MACHINE LEARNING PËR NXJERRJEN E AUTOMATIZUAR TË FJALËVE KYÇE NGA TEKSTE NË GJUHËN SHQIPE

Tiranë, më 11.07.2014


Studenti: Sanije Cela
Tema: STUDIMI I ANTENAVE INTELIGJENTE TË TELEFONISË CELULARE, RREZATIMI JO-JONIZUES NË AFËRSI TË TYRE

Tiranë, më 26.06.2014


Studenti: Algenti Lala
Tema: VLERËSIMI I FUSHËS ELEKTROMAGNETIKE NË NJË PIKË TË MJEDIST TË DY OSE MË SHUMË STACIONEVE RADIO BAZË NË RRJETAT CELULARE

Tiranë, më 11.07.2013


Studenti: Eva Çipi
Tema: Sistemet Multiagjente si Arkitektura të Moduluara në zhvillimin e Aplikacioneve Softuere

Tiranë, më 12.06.2013


Studenti: Arianit Maraj
Tema: Studimi i infrastrukturës së rrjetit dhe i parametrave që ndikojnë në QoS/QoE për ofrimin e shërbimeve IPTV

Tiranë, më 16.05.2013


Studenti: Igli Tafa
Tema: Krijimi i një teknike efiçente për rritjen e performancës ‘Live Migration’ në makinat virtuale, implementuar mbi një sistem me bazë të dhënash Oracle

Tiranë, më 02.05.2013


Studenti: Hakik Paci
Tema: Konceptimi dhe vënia në jetë e një shtrese sigurie në SMBD Oracle

 Tiranë, më 28.03.2013