Elson Agastra

Shkollimi / Kualifikime
Elson AGASTRA, Prof. Dr. 2023 - Fituar titullin akademik "Profesor" në Universitetin Politeknik të Tiranës. 2015 - Fituar titullin akademik "Profesor i Asociuar" në Universitetin Politeknik të Tiranës. 2012 - Mbrojtur grada shkencore "Doktor" (PhD) në Universitetin e Firenzes, Itali me Universitetet e asociuara: Arizona State University, USA dhe University of Colorado at Boulder, USA. 2008 - Diplomuar Master i Shkencave në Inxhinieri Elektronike në Universitetin e Firenze-s, Itali. 2005 - Diplomuar Bachelor në Inxhinieri Elektronike, Universiteti i Firenze-s, Itali.
2007 – 2008 Anëtar i grupit të projektit “Active multi-beam antenna concept using advanced very high order multilayer BFN”, Financuar nga “Space Engineering S.P.A”, Roma, Itali dhe zbatuar nga “Computational Electromagnetics Laboratory”, Universiteti i Firenze-s, Itali. 2008 – 2012 Anëtar specialist ne projektin “Time domain method of moments for wire-grid and surfacepatch modeled scattering objects”, Financuar nga “Telecom France”, Nica, Francë, zbatuar nga “Computational Electromagnetics Laboratory“, Universiteti i Firenze-s, Itali. 2011 – 2012 Anëtar specialist në projektin “Progetto di due antenne log-periodiche in doppia polarizzazione operanti nelle bande 1-18GHz e 7-18GHz”, financuar nga “Elt Elettronica SpA”, Roma, Itali, zbatuar nga “Microwave Engineering Center for Space Applications”, Universiteti i Firenze-s, Itali.
Sistemet e komunikimit wireless, analiza dhe projektimi i sistemeve të antenave të pavarura nga frekuenca si dhe metodat numerike optimizuese të zbatuara në elektronikë.