Indrit Enesi

Shkollimi / Kualifikime
U diplomua në vitin 1997 në Fakultetin e Inxhinierise Elektrike të Universitetit Politeknik të Tiranës me rezultate shumë të mira. Pas mbarimit të studimeve, nis punën si pedagog pranë Fakultetit të Inxhinierisë Elektrike, Departamenti i Elektronikës. Në Korrik të vitit 2005 i jepet titulli Master i Shkencave me punimin shkencor: “Detektimi, lokalizimi dhe paraqitja e pjesëve specifike të figurës në vizionin 3-D stereo kompjuterik”. Në Shkurt të vitit 2009 i jepet titulli Doktor i Shkencave me punimin shkencor: “Rindërtimi 3D në vizionin stereo kompjuterik në mungesë të parametrave të brendshëm dhe të jashtëm të sistemit të kamerave”, Në Shkurt të vitit 2013 me vendim të Këshillit të Profesorëve të FTI i jepet titulli Profesor i Asociuar.
Në bibliografinë e punimeve të tij gjenden mbi 20 artikuj shkencorë, të botuar brenda dhe jashtë vendit.
Fusha e kërkimit shkencor është “Përpunimi dhe transmetimi numerik i të dhënave Multimediale”
Gjate karrierës akademike dhe profesionale ka kryer specializime në vende të ndryshme si në Gjermani, Angli, Hungari. Që prej vitit 2011 është anëtar i Shoqatës Shqiptare të Fizikës Mjekësore. Indirt Enesi ka një kontribut 16 vjeçar, si lektor në lëndët e “Transmetimit Numerik”, “Rrjetave Telematike” dhe “Përpunimi i të dhënave Multimediale.