Vladi Koliçi

Shkollimi / Kualifikime
2011-2012 Titulli akademik “Profesor i Asociuar“ Universiteti Politeknik i Tiranës Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit 2005 – 2009 Studimet në shkollën e doktoratës. Grada shkencore “Doktor” Universiteti Politeknik i Tiranës, Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit Tema: “A P2P system based on JXTA-Overlay and its application for end-device control”. 2003 – 2005 Shkolla e studimeve të thelluara pasuniversitare. Master i Thelluar në Telekomunikacion dhe Inxhinieri Informacioni Universiteti Politeknik i Tiranës, Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike, Departamenti i Elektronikës. 1992 – 1997 Studimet universitare. Diploma “Inxhinier Elektronik, drejtimi Telekomunikacion” Universiteti Politeknik i Tiranës, Fakulteti I Inxhinierisë Elektrike, Departamenti i Elektronikës.
Maj 2016 – në vijim Dekan Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit Universiteti Politeknik i Tiranës Dhjetor 2014 – Maj 2016 Zv. Rektor për Kërkimin Shkencor dhe Marrëdhënieve me Jashtë Universiteti Politeknik i Tiranës 2010 – 2014 Zv. Dekan Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit Universiteti Politeknik i Tiranës 1997 – në vijm Pedagog me kohë të plotë – Lektor Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit Universiteti Politeknik i Tiranës
Data transmission protocols Ad-Hoc and Sensor Networks, P2P systems and Applications Cloud and Grid Computing Digital Signal Processing
- V. Kolici: “Sistemi operativ Unix”, Universiteti Politeknik i Tiranës, SHBLU, ISBN: 99927-0-039-4, 1999 - H. Mucostepa, B. Kamo, V.Kolici, I.Shinko: “Teoria e Sinjalit”, Universiteti Politeknik i Tiranës, 2016
- Best Application Paper Award: "The 6-th International Conference on Advances in Mobile Computing and Multimedia" (MoMM-2008) - Best Paper Award: "The 8-th International Conference on P2P, Parallel, Grid, Cloud and Internet Computing" (3PGCIC-2013)